Skip to main content

‘Bij prachtig zomerweer werd op zaterdagmiddag de Juliana-fontein in het Hertog Janpark in werking gesteld. Deze fontein is naar men weet ‘t geschenk van de Waalwijkse burgerij en gemeente aan Waalwijks Belang ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van deze vereniging."

Historie

Zo luidde het begin van een artikel in de Echo van het Zuiden op 11 mei 1959.

Deze vereniging, ‘Waalwijks Belang, Vereeniging tot verheffing van ‘ t Marktwezen en bevordering van het vreemdelingenverkeer’, werd in 1907 opgericht. Ze deden veel voor het openbare leven in Waalwijk. Zo werden er gidsen uitgegeven met de complete geschiedenis van Waalwijk en geïllustreerd met veel foto’s van karakteristieke plekjes. Na de opheffing van de gemeente Baardwijk werd er in het voormalige gemeentehuis een oudheidkamer ingericht met voorwerpen uit het schoenmakersleven, er werden rally’s georganiseerd, zomerfeesten en ook werd er een wandelkaart uitgegeven van Waalwijk en omgeving. Zelfs de huldiging in 1937 van de legendarische Waalwijkse wielrenner Frans Slaats, na het verbreken van het werelduurrecord op de Vigorellibaan in Milaan, werd door voorzitter Judocus Timmermans (bekend van Noord Braband Verzekeringen) namens Waalwijks Belang georganiseerd.

Door hun talrijke activiteiten betekende de vereniging veel voor de Waalwijkers.

Het was dan ook niet helemaal een verrassing dat er zich, in 1957, vanuit de burgerij spontaan een comité vormde onder leiding van de heer van Heesbeen om te komen tot een blijvend aandenken bij het gouden jubileum van de vereniging. Het huldigingscomité zamelde een bedrag in van Fl 1.268,74 en stelde dat aan de gemeente beschikbaar voor het realiseren van een blijvend aandenken: „een fontein“.

Burgemeester en wethouders stellen vervolgens voor om in het Hertog Janpark een fontein te realiseren en daartoe wordt in maart 1957 dan ook besloten.

Door Gemeentewerken Waalwijk wordt er een fontein ontworpen en aannemersbedrijf Gebroeders Oome wordt in de arm genomen voor de bouw van de fontein waarmee deze in 1958 start.

Op 25 april 1959 wordt officieel besloten dat de naam Julianafontein zal zijn, dit vanwege de 50e verjaardag van de toenmalige koningin Juliana en niet, zoals veel Waalwijkers onterecht denken, omdat de koningin de SLEM-tentoonstelling (Schoenen Leer en Mode) die gehouden werd op het Hertog Janpark in 1953 opende.

9 mei van datzelfde jaar is het dan zover. De fontein wordt in werking gesteld door burgemeester Teijssen en Harmonie St. Crispijn is verantwoordelijk voor de muzikale omlijsting van het festijn.

De voorzitter van Waalwijks Belang, J. Timmermans, spreekt dan onder andere zijn dank uit naar het gemeentebestuur voor het blijvende aandenken. Ook bepaald niet onterecht aangezien het ingezamelde bedrag door het huldigingscomité totaal niet toereikend was voor de bouw van de fontein. De eindafrekening behelsde een bedrag van Fl. 34.313,--. Het overgrote deel werd dus betaald door de gemeente.

Burgemeester Teijssen sprak volgens het verslag in de Echo van het Zuiden over de fontein als „een zinnebeeld van de goede verstandhouding tussen de burgerij en Waalwijks Belang alsmede een prachtig voorbeeld van samenwerking onder de bevolking“ en noemde de fontein ook „een sprankelend symbool van het leven in Waalwijk“.

Inspirerende woorden van de toenmalige burgemeester.

Tot slot wordt de fontein pas in 1961 opgesierd met een bronzen gedenkplaat waarop de volgende tekst is aangebracht:

In het jaar 1959, waarin Koningin Juliana haar vijftigste verjaardag vierde, werd deze

JULIANA-FONTEIN

door ingezetenen en gemeentebestuur tot stand gebracht ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de vereniging „Waalwijks Belang“ en uit dankbaarheid voor de verrichtingen van deze vereniging.